Znaleziono 1 artykuł

V.I. Hapawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Zmienlitwae i sprawdenae. Wopyt typalahicznaha dasledawannja bielaruskaj i polskaj >>wjaskowaj prozy<< /Doświadczenia badania typologicznego białoruskiej i polskiej >>prozy wiejskiej<< T. A. V.I. Hapawa (aut. dzieła rec.) s. 248