Znaleziono 2 artykuły

Stanisław Harasimowicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Optymalizacja rozmieszczenia działek rolnych w stosunku do siedlisk gospodarstw na przykładzie wsi Filipowice Stanisław Harasimowicz Jarosław Janus Barbara Ostrągowska s. 33-52
Charakterystyka ukształtowania przestrzennego działek przeznaczonych pod użytki zielone we wsi o dużym rozdrobnieniu gruntów : (na przykładzie wsi Łapsze Wyżne) Stanisław Harasimowicz Renata Mazur s. 67-78