Znaleziono 2 artykuły

Renata Mazur

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Charakterystyka ukształtowania przestrzennego działek przeznaczonych pod użytki zielone we wsi o dużym rozdrobnieniu gruntów : (na przykładzie wsi Łapsze Wyżne) Stanisław Harasimowicz Renata Mazur s. 67-78
Wspólnota Niepodległych Państw - integracja czy dezintegracja? Renata Mazur s. 169-189