Znaleziono 3 artykuły

Henri Hauser

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd najnowszej historyografii francuskiej : (ostatnie pięciolecie) Henri Hauser s. 127-138
Przegląd najnowszej historyografii francuskiej, (ostatnie pięciolecie) : (dokończenie) Henri Hauser s. 276-286
"La pensée et l'action économique du Cardinal de Richelieu", Henri Hauser, Paris 1944 : [recenzja] Marian Małowist Henri Hauser (aut. dzieła rec.) s. 320-321