Znaleziono 4 artykuły

Agnieszka Heba

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Nauczanie na odległość – wczoraj i dziś Agnieszka Heba s. 145-152
Sprawozdanie z VII Konferencji Naukowo-Metodycznej w Katowicach na temat: Technologia Informacyjna w Społeczeństwie Wiedzy Elżbieta Bowdur Agnieszka Heba s. 233-234
Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie e-learningu w rozwoju kluczowych kompetencji Agnieszka Heba Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 235-241
Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie eLearning’u dla potrzeb społecznych Agnieszka Heba Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 301-306