Znaleziono 7 artykułów

Eugenia Smyrnova-Trybulska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Programmed and audiovisual learning – the stages of information technology implementation in the educational practice Tatyana Noskova Tatyana Pavlova Eugenia Smyrnova-Trybulska Olga Yakovleva s. 123-137
‘IT Tools – Good Practice of Effective Use In Reductio’, (ed.) Eugenia Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2015 : [recenzja] Ewa Ryś Eugenia Smyrnova-Trybulska (aut. dzieła rec.) s. 147-152
Międzynarodowa konferencja naukowa z E-learningu na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji w ramach europejskiego projektu I RNet Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 166-167
‘E-learning for Societal Needs. Scientific’, ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2012 : [recenzja] Kazimierz Wenta Eugenia Smyrnova-Trybulska (aut. dzieła rec.) s. 195-199
Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie e-learningu w rozwoju kluczowych kompetencji Agnieszka Heba Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 235-241
Sprawozdanie z konferencji na temat: Wykorzystanie eLearning’u dla potrzeb społecznych Agnieszka Heba Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 301-306
Mapping and Visualization of a Research Network: Case Study Olena Kuzminska Nataliia Morze Eugenia Smyrnova-Trybulska s. 327-332