Znaleziono 31 artykułów

Kazimierz Wenta

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Od redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-7
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Od Redakcji Kazimierz Wenta s. 5-6
Nauki społeczne o pracy i zatrudnieniu w chaosie edukacji na rzecz dostosowania się do globalnych i terytorialnych zmian Kazimierz Wenta s. 7-18
Nowa kultura i technologia informacyjna na rynku edukacji i zatrudnienia Kazimierz Wenta s. 7-16
Chaos cywilizacyjny w edukacji w chmurach i silosach Kazimierz Wenta s. 13-24
Technologia informacyjna w edukacji dziecka Kazimierz Wenta s. 17-34
Uczyć się przez całe życie, aby być i mieć nadzieję na dobrą pracę Kazimierz Wenta s. 17-21
Praca i zawody w futurologii Kazimierz Wenta s. 25-37
Cywilizacja i kultura w chaosie zachowań edukacyjnych na rynku pracy i zatrudnienia Kazimierz Wenta s. 27-41
Akademia jako źródło wiedzy oraz przestrzeń kształcenia i wychowania Kazimierz Wenta s. 91-109
Samowychowanie i samouctwo w ponowoczesnym świecie Kazimierz Wenta s. 99-110
Fraktalność zaufania wśród dydaktyków ogólnych i metodyków edukacji przedmiotowej Kazimierz Wenta s. 153-166
„Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się”, Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Warszawa 2015 : [recenzja] Kazimierz Wenta Katarzyna Borawska-Kalbarczyk (aut. dzieła rec.) s. 157-160
Profesjonalizm pedagoga w teorii chaosu Kazimierz Wenta s. 157-167
"Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką", Kazimierz Wenta, Radom 2011 : [recenzja] Zdzisław Wołk Kazimierz Wenta (aut. dzieła rec.) s. 171-173
„Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna”, Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
„Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką”, Kazimierz Wenta, Radom 2011 : [recenzja] Stefan M. Kwiatkowski Kazimierz Wenta (aut. dzieła rec.) s. 174-176
„Podstawy kształcenia ogólnego”, Franciszek Bereźnicki, Kraków 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Franciszek Bereźnicki (aut. dzieła rec.) s. 177
‘E-learning for Societal Needs. Scientific’, ed. Eugenia Smyrnova-Trybulska, Katowice – Cieszyn 2012 : [recenzja] Kazimierz Wenta Eugenia Smyrnova-Trybulska (aut. dzieła rec.) s. 195-199
„Szkolnictwo specjalne na Pomorzu Zachodnim w latach 1945–2010”, red. nauk., Urszula Morcinek, Szczecin 2013 : [recenzja] Kazimierz Wenta Urszula Morcinek (aut. dzieła rec.) s. 237-239
Konferencje i seminaria naukowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w roku akademickim 2013 Wojciech Oleszak Kazimierz Wenta s. 247-251
„Licea ogólnokształcące w procesie zmian rynkowych na p oczątku XXI wieku”, Włodzimierz Olszewski, Kraków 2014 : [recenzja] Kazimierz Wenta Włodzimierz Olszewski (aut. dzieła rec.) s. 253-255
‘Global and local changes on the modern labour market. Essays in labour and social pedagogy’, Zdzisław Wołk, Zielona Góra 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Zdzisław Wołk (aut. dzieła rec.) s. 261-263
‘Social work. Between theory and practice’, part 2, edited by Karol Mausch, Mirosław J. Śmiałek, Poznań – Kalisz 2012 : [recenzja] Kazimierz Wenta Karol Mausch (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Śmiałek (aut. dzieła rec.) s. 267-268
Jubileusz XX-lecia Tatrzańskich Sympozjów Naukowych pt. „Edukacja Jutra” (1994-2014) Kazimierz Wenta s. 277-279