Znaleziono 20 artykułów

Kazimierz Denek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uniwersytet : między tradycją a wyzwaniami współczesności i przyszłości Kazimierz Denek s. 7-21
Rola edukacji w tworzeniu kapitału ludzkiego Kazimierz Denek s. 11-37
Krajoznawstwo i turystyka w edukacji wczesnoszkolnej Kazimierz Denek s. 14-32
Tocząca się reforma edukacji Kazimierz Denek s. 21-42
Konstruowanie celów edukacji wczesnoszkolnej Kazimierz Denek s. 53-62
Komunikacja w procesie edukacji wczesnoszkolnej Kazimierz Denek s. 63-75
"Wycieczki we współczesnej szkole", Kazimierz Denek, Poznań 1997 : [recenzja] Beata Mazepa-Domagała Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 74-77
"Na wakacyjnych szlakach", Kazimierz Denek, Toruń 1996 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 129-130
Edukacja oparta o wartości Kazimierz Denek s. 139-158
Być zawsze sobą : z prof. zw. dr hab. Kazimierzem Denkiem Piotr Kowolik s. 141-156
"Edukacja dziś – jutro", Kazimierz Denek, Leszno-Poznań-Żary 2006 : [recenzja] Leszek Pawelski Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 152-155
„Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna”, Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Kazimierz Wenta Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 173-174
"O nowy kształt edukacji", Kazimierz Denek, Toruń 1998 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Ku dobrej edukacji", Kazimierz Denek, Toruń 2005 : [recenzja] Leszek Pawelski Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy: nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku", Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Ewa Szadzińska Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 185-187
"Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Walory wychowawcze edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej: wizje dydaktyka akademickiego i krajoznawcy", Kazimierz Denek, Poznań 2009 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 205-206
„Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Dydaktyka akademicka i jej efekty”, Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Dorota Ciechanowska Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 207-208
"Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku", Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Piotr Kowolik Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 210-213
"Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy : dydaktyka akademicka i jej efekty", Kazimierz Denek, Poznań 2011 : [recenzja] Wiesława Korzeniowska Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 217-220
"Aksjologiczne aspekty edukacji szkolnej", Kazimierz Denek, Toruń 1999 : [recenzja] Marzenna Magda Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 240-241