Znaleziono 33 artykuły

Krystyna Duraj-Nowakowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wychowawca i opiekun rozumny Krystyna Duraj-Nowakowa s. 9-24
Wprowadzenie Krystyna Duraj-Nowakowa s. 9-16
Założenia wielostronnego integrowania wczesnej edukacji Krystyna Duraj-Nowakowa s. 11-24
Fenomenologiczne rozumienie problematyki pedagogicznej : szkic tej alternatywy Krystyna Duraj-Nowakowa s. 12-20
Poznawanie językowego obrazu świata i ludzi Krystyna Duraj-Nowakowa s. 17-27
Model w badaniach naukowych : wizja całościowa Krystyna Duraj-Nowakowa s. 17-25
Myślenie dyskursywne a intuicyjne w integrowaniu procesów edukacji Krystyna Duraj-Nowakowa s. 19-35
Perspektywy aplikacji etnometodologii w naukach pedagogicznych: szkic Krystyna Duraj-Nowakowa s. 21-32
Metodologia doktryny kształcenia nauczycieli Krystyna Duraj-Nowakowa s. 29-33
Integrowanie edukacji wczesnoszkolnej : przez całościowo-systemowy dobór i układ treści Krystyna Duraj-Nowakowa s. 41-58
Źródła, tendencje i teorie Krystyna Duraj-Nowakowa s. 65-77
Wymiary procesu integracji kształcenia nauczycieli klas początkowych : optyka systemologiczna Krystyna Duraj-Nowakowa s. 77-84
Arkana pisarskie refleksyjnego pedagoga Aneta Rogalska-Marasińska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 93-96
Modelowanie systemowe skuteczności metod nauczania-uczenia się: założenia i egzemplifikacja Krystyna Duraj-Nowakowa s. 123-132
"Na wakacyjnych szlakach", Kazimierz Denek, Toruń 1996 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 129-130
"Tematy systemowe w przedszkolu: geneza i założenia, planowanie i przykłady", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1995 : [recenzja] Piotr Kowolik Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 131-133
"Podejścia całościowe do pedagogiki: wybór", Krystyna Duraj-Nowakowa, Rzeszów 2009 : [recenzja] Mirosław Cholewiński Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Profesjonalizacja studentów przez teorie i praktyki pedagogiczne", Krystyna Duraj-Nowakowa, Łowicz 1996 : [recenzja] Wanda Wójcik Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 174-177
Zakład Pedagogiki Ogólnej i Teorii Wychowania w Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego: dzieje i współczesność Krystyna Duraj-Nowakowa s. 195-198
"Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Walory wychowawcze edukacji pozalekcyjnej i pozaszkolnej: wizje dydaktyka akademickiego i krajoznawcy", Kazimierz Denek, Poznań 2009 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 205-206
"Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 2011 : [recenzja] Gabriela Paprotna Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 207-209
Czytanie a percepcja tekstu przez analizy treści i formy lektur Krystyna Duraj-Nowakowa s. 211-218
Podsumowanie Krystyna Duraj-Nowakowa s. 211-215
"Komplexná a systémová integrita v predškolskej pedagogike", Krystyna Duraj-Nowakowa, Ružomberok 2009 : [recenzja] Piotr Kowolik Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 218-219
"Kształtowanie zainteresowań kulturą ludową uczniów klas trzecich przez systemowe integrowanie zajęć", Barbara Klasińska, Kielce 2011 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Barbara Klasińska (aut. dzieła rec.) s. 219-222
"Modelowanie systemowe w pedagogice", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1997 : [recenzja] Iwona Strachanowska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 223-225
"Próby modernizowania edukacji nauczycieli", pod red. Krystyny Duraj-Nowakowej, Kraków 1995 : [recenzja] Bernadetta Ślusarek Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 224-228
"Kształtowanie profesjonalnej gotowości pedagogów", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 2011 : [recenzja] Alicja Ostrowska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 231-232
"Pedagogia ograniczeń ludzkiej egzystencji", Teresa Borowska, Warszawa 1998 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Teresa Borowska (aut. dzieła rec.) s. 242-243
"Systemologiczne inspiracje pedeutologii", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 2000 : [recenzja] Barbara Klasińska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 243-245
"Středpevropský učitel na prahu učiči se společnosti 21. stoleti", Bohumír Bližkowský, Brno 2000 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Bohumir Bližkowský (aut. dzieła rec.) s. 246-248
"Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej", Małgorzata Kaliszewska, Kielce 2011 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Małgorzata Kaliszewska (aut. dzieła rec.) s. 267-274
"Tematy systemowe w przedszkolu: geneza i założenia, planowanie i przykłady", Krystyna Duraj-Nowakowa, Kraków 1995 : [recenzja] Justyna Zielińska Krystyna Duraj-Nowakowa (aut. dzieła rec.) s. 299-302