Znaleziono 13 artykułów

Małgorzata Kaliszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bliżej Heleny Radlińskiej i myślenia o kulturze : (szkic o książce L. Witkowskiego, "Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu, wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce", Of. Wyd. Impuls, Kraków 2014) = A closer look at Helena Radlińska and thoughts about culture Małgorzata Kaliszewska s. 51-68
O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w cyklu życia E.H. Eriksona Małgorzata Kaliszewska s. 60-70
O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w cyklu życia E.H. Eriksona Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 60-70
Rola rodziny w profilaktyce uzależnień : doskonalenie umiejętności życiowych dzieci i młodzieży w rodzinie Małgorzata Kaliszewska Anna Przygoda s. 67-80
Przygotowanie akademickie nauczycieli do nowych funkcji w edukacji zintegrowanej Małgorzata Kaliszewska s. 79-94
Bogacenie warsztatu pedagoga o esej Małgorzata Kaliszewska s. 123-144
"Esej pedagogiczny w kształceniu akademickim: teoria, praktyka i ocenianie", Małgorzata Kaliszewska, Kielce 2009 : [recenzja] Justyna Sikorska Małgorzata Kaliszewska (aut. dzieła rec.) s. 207-209
"Szkice systemowych ujęć pedagogiki", Małgorzata Kaliszewska, Barbara Klasińska (red.), Kielce 2010 : [recenzja] Anna Przygoda Małgorzata Kaliszewska (aut. dzieła rec.) Barbara Klasińska (aut. dzieła rec.) s. 221-224
Nauczyciele akademiccy na przełomie tysiącleci Małgorzata Kaliszewska s. 226-230
"Historie autorytetu wobec kultury i edukacji", Lech Witkowski, Kraków 2011 : [recenzja] Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 231-244
"Funkcje eseju pedagogicznego w dydaktyce akademickiej na tle procesów inkluzji społecznej", Małgorzata Kaliszewska, Kielce 2011 : [recenzja] Krystyna Duraj-Nowakowa Małgorzata Kaliszewska (aut. dzieła rec.) s. 267-274
"Wyzwania autorytetu w praktyce społecznej i kulturze symbolicznej (przechadzki krytyczne w poszukiwaniu dyskursu dla teorii)", Lech Witkowski, Kraków 2009 : [recenzja] Małgorzata Kaliszewska Lech Witkowski (aut. dzieła rec.) s. 278-283
"Szkice systemowych ujęć pedagogiki", Małgorzata Kaliszewska, Barbara Klasińska, Kielce 2010 : [recenzja] Wanda Wójcik Małgorzata Kaliszewska (aut. dzieła rec.) Barbara Klasińska (aut. dzieła rec.) s. 289-294