Znaleziono 9 artykułów

Stefan M. Kwiatkowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Stefan M. Kwiatkowski s. 5-6
Rozwój kształcenia zawodowego – próba analizy systemowej Stefan M. Kwiatkowski s. 23-37
„Kompetencje informacyjne uczniów w perspektywie zmian szkolnego środowiska uczenia się”, Czesław Plewka, Koszalin 2015 : [recenzja] Stefan M. Kwiatkowski Czesław Plewka (aut. dzieła rec.) s. 160-163
"Edukacja Ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny", red. Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa-Radom 2008 : [recenzja] Roman Uździcki Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
„Teoria chaosu w dyskusji nad pedagogiką”, Kazimierz Wenta, Radom 2011 : [recenzja] Stefan M. Kwiatkowski Kazimierz Wenta (aut. dzieła rec.) s. 174-176
"Education in Poland in the proces of social changes", Andrzej Bogaj, Stefan M. Kwiatkowski, Mirosław J. Szymański, Warszawa 1999 : [recenzja] Stanisław Majewski Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) Mirosław J. Szymański (aut. dzieła rec.) s. 193-196
"Kwalifikacje zawodowe na współczesnym rynku pracy", red. Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa 2005 : [recenzja] Jan Mielżyński Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 197-200
"Szkoła a rynek pracy. Podręcznik akademicki", red. A. Bogaj, S. M. Kwiatkowski, [Warszawa 2006] : [recenzja] Zdzisław Wołk Andrzej Bogaj (aut. dzieła rec.) Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 241-242
„Pedagogika pracy – tradycja i wyzwania współczesności”, red. naukowa Stefan M. Kwiatkowski, Radom – Warszawa – Bydgoszcz : [recenzja] Czesław Plewka Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 268-270