Znaleziono 8 artykułów

Roman Uździcki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane elementy systemu kształcenia kadr związanych z uczeniem bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym Roman Uździcki s. 59-68
Nowy model kształcenia egzaminatorów kandydatów na kierowców i kierowców Roman Uździcki s. 83-90
Przemiany w procesie kształcenia, dokształcania i doskonalenia egzaminatorów w Polsce na tle wybranych krajów europejskich Roman Uździcki s. 145-156
"Edukacja Ustawiczna. Wymiar teoretyczny i praktyczny", red. Stefan M. Kwiatkowski, Warszawa-Radom 2008 : [recenzja] Roman Uździcki Stefan M. Kwiatkowski (aut. dzieła rec.) s. 166-169
"Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami", Roman Uździcki, Warszawa-Radom 2007 : [recenzja] Marek Rybakowski Roman Uździcki (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji", red. H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A. M. Charraud, Radom 2008 : [recenzja] Roman Uździcki Henryk Bednarczyk (aut. dzieła rec.) Anne-Marie Charraud (aut. dzieła rec.) Ludmiła Łopacińska (aut. dzieła rec.) s. 194-198
"School education for road safety. Polish-Slovakian comparative study", Marek Rybakowski, Ján Stebila, Zielona Góra 2010 : [recenzja] Roman Uździcki Marek Rybakowski (aut. dzieła rec.) Ján Stebila (aut. dzieła rec.) s. 209-211
"Dorastanie, dorosłość i starość człowieka w kontekście działalności i kariery zawodowej", Z. Wiatrowski, Radom 2009 : [recenzja] Roman Uździcki Zygmunt Wiatrowski (aut. dzieła rec.) s. 224-226