Znaleziono 1 artykuł

Jan Hrdin

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
„Českorakouské vstahy ve 13. století. Rakousko (včeně Štýrska, Korutan a Kraňska) v projektu velké říše Přemysla Otakara II”k vydání připravili Marie Bláhová a Ivan Hlaváček za spolupráce Jana Hrdiny a Petra Kubína, Praha 1998 : [recenzja] Dariusz Karczewski Maria Bláhová (aut. dzieła rec.) Ivan Hlaváček (aut. dzieła rec.) Jan Hrdin (aut. dzieła rec.) Petr Kubín (aut. dzieła rec.) s. 595-597