Znaleziono 5 artykułów

Emanuel Iserzon

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Proces administracji i rola adwokata w tym procesie Emanuel Iserzon s. 3-12
Kodeks postępowania administracyjnego w działalności organów samorzqdu adwokackiego Emanuel Iserzon s. 8-20
Ważność oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu nieruchomości wbrew zakazowi zawartemu w wytycznych Rady Ministrów Emanuel Iserzon s. 35-41
"Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Teksty, wzory i formularze", E. Iserzon, J. Starościak, Warszawa 1961 : [recenzja] Andrzej Wiśniewski Emanuel Iserzon (aut. dzieła rec.) Jerzy Starościak (aut. dzieła rec.) s. 46
"Prawo administracyjne", J. Starościak, E. Iserzon, Warszawa. 1963 : [recenzja] Emanuel Iserzon (aut. dzieła rec.) Jerzy Starościak (aut. dzieła rec.) s. 61