Znaleziono 3 artykuły

Krystyna Iwanicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 49-68
Rzeczywistość w perspektywie dystansu poznawczego Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 105-129
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 149-165