Znaleziono 5 artykułów

Anna Karwińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Potencjał kulturowy społeczeństwa jako zasób rozwojowy Anna Karwińska s. 5-19
Ingerencja techniki w pracę ludzką w perspektywie makro-, meso- i mikrospołecznej Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 49-68
Uwarunkowania współzarządzania w skali miasta w perspektywie socjologicznej Anna Karwińska s. 63-79
Rzeczywistość w perspektywie dystansu poznawczego Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 105-129
Sytuacje graniczne w perspektywie socjologicznej Krystyna Iwanicka Anna Karwińska s. 149-165