Znaleziono 5 artykułów

Ewa Jędrzejko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Struktura i funkcja leksyki światła w twórczości Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego : na podstawie poematu "Bal u Salomona" Ewa Jędrzejko s. 7-27
Stylistyczne aspekty nominalizacji jako teoretyczny problem w badaniach nad tekstem Ewa Jędrzejko s. 23-35
Modyfikacje struktur składniowych w polskiej prozie lat siedemdziesiątych Ewa Jędrzejko Bożena Witosz s. 70-84
O mechanizmach trawestacyjnych i ich funkcjach : na przykładzie trawestacji Jeremiego Przybory Ewa Jędrzejko s. 93-109
W chaosie różnych "światów" : gry intertekstualne a znaczenie wypowiedzi satyrycznej Ewa Jędrzejko s. 118-131