Znaleziono 14 artykułów

S. J.

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja adwokatury w Węgierskiej Republice Ludowej Ferenc Andó S. J. (tłum.) s. 14-26
O udziale obrony w śledztwie wstępnym W. Aleksiejew S. J. (tłum.) s. 37-41
Wiceminister Sprawiedliwości RSFRR o adwokaturze radzieckiej : [recenzja artykułu N. Prusakowa opublikowanego w czasopiśmie "Sowietskaja Justicya", 1962, nr 17] S. J. N. Prusakow s. 64-66
Zwolnienie od opłat sądowych we Francji S. J. s. 69-70
Leningradzki Społeczny Naukowo-Badawczy Instytut Obrony Sądowej S. J. s. 71-72
Śp. Jan Podkomorski [nekrolog] S. J. s. 82-83
Z zagranicznej prasy prawniczej S. J. s. 83-84
Międzynarodowy kodeks etyki przyjęty przez Zgromadzenie Delegatów Międzynarodowego Stowarzyszenia Adwokatów (International Bar Association) w Oslo w dniu 25 lipca 1956 r. S. J. s. 84-87
Z prasy o adwokaturze S. J. s. 88-91
Wspomnienie pośmiertne : Adam Słomiński S. J. s. 92-93
Kronika : Józef Szonert S. J. s. 93-94
Józef Szonert [nekrolog] S. J. s. 98-99
Wspomnienie pośmiertne : Popoff S. J. s. 119-120
Adwokaci Krakowscy w Powstaniu Warszawskim S. J. s. 320-321