Znaleziono 12 artykułów

Małgorzata Jabłońska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Need to Support Regional Entrepreneurship : the Evidence from Poland’s Eastern Border Regions and the Region of Łódź Małgorzata Jabłońska s. 13-29
    Zacytuj
  • Udostępnij
Finansowe aspekty przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym Małgorzata Jabłońska s. 45-56
"Faktoring jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału", Katarzyna Kreczmańska-Gigol, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Katarzyna Kreczmańska-Gigol (aut. dzieła rec.) s. 99
"Wycena wartości przedsiębiorstwa w warunkach destabilizacji rynków finansowych", Artur Paździor, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Artur Paździor (aut. dzieła rec.) s. 99
"Uwarunkowania rozwoju funduszy inwestycyjnych w Polsce", Kamila Stańczak-Strumiłło, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Kamila Stańczak-Strumiłło (aut. dzieła rec.) s. 100
"The influence of Polands accession to the euro zone on the international competitiveness and internationalisation of Polish companies", Marian Gorynia, Barbara Jankowska, Warszawa 2013 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Marian Gorynia (aut. dzieła rec.) Barbara Jankowska (aut. dzieła rec.) s. 100
"Audyt sprawozdań finansowych : teoria i praktyka", red. Wiktor Gabrusewicz, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Wiktor Gabrusewicz (aut. dzieła rec.) s. 123
"Adekwatność kapitałowa banków standardy regulacyjne", Jan Koleśnik, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Jan Koleśnik (aut. dzieła rec.) s. 123
"Wpływ opodatkowania przedsiębiorstw na lokalizację bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach Unii Europejskiej", Dorota Wawrzyniak, Łódź 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Dorota Wawrzyniak (aut. dzieła rec.) s. 124
"Zrozumieć przemiany gospodarcze", Douglass C. North, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Douglass C. North (aut. dzieła rec.) s. 124
"Działania restrukturyzacyjne i naprawcze w sektorze bankowym", Mirosława Capiga, Witold Gradoń, Grażyna Szustak, Warszawa 2014 : [recenzja] Małgorzata Jabłońska Mirosława Capiga (aut. dzieła rec.) Witold Gradoń (aut. dzieła rec.) Grażyna Szustak (aut. dzieła rec.) s. 125
Polityka proinwestycjna w województwie łódzkim Małgorzata Jabłońska Radosław Pastusiak s. 147-162
    Zacytuj
  • Udostępnij