Znaleziono 12 artykułów

Władysław Jacher

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Irena Bukowska-Floreńska Władysław Jacher s. 7-12
Cel i obowiązek pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Władysław Jacher s. 11-32
Aktywność kulturalna jako czynnik więzi społecznej w społecznościach lokalnych i regionalnych Władysław Jacher s. 15-25
Płaszczyzny integracji dawnej i współczesnej Europy Władysław Jacher s. 29-38
Refleksje socjologiczne nad przemianami religijnymi Władysław Jacher s. 29-35
Rozwój kultury w mieście a wzory społeczno-kulturowe mieszkańców Władysław Jacher s. 39-45
Emila Durkheima koncepcja religii jako czynnika integracji społecznej Władysław Jacher s. 43-62
Moralność jako czynnik integracji społecznej w ujęciu Emila Durkheima Władysław Jacher s. 45-61
Koncepcja pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Władysław Jacher s. 65-76
Typologia pracy ludzkiej w ujęciu św. Tomasza z Akwinu Władysław Jacher s. 153-175
Radość i trud jako skutki psychofizyczne pracy ludzkiej w nauce św. Tomasza z Akwinu Władysław Jacher s. 203-222
Refleksje o kształceniu socjologów Władysław Jacher s. 263-268