Znaleziono 5 artykułów

Katarzyna Jagielska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ekonomia społeczna w kontekście wyzwań rynku pracy Katarzyna Jagielska Norbert G. Pikuła s. 65-77
Bibliografia przekładów literatury polskiej w Czechach w 2013 roku Katarzyna Jagielska Aleksandra Peter s. 83-87
"Senior w przestrzeni społecznej", Norbert Pikuła, Warszawa 2013 : [recenzja] Katarzyna Jagielska Norbert Pikuła (aut. dzieła rec.) s. 167-171
Gerontologiczna praca socjalna jako innowacja w kształceniu pracowników socjalnych : wybrane rekomendacje dla polityki społecznej = Gerontological Social Work as an Innovation of the Social Workers' Education : Selected Recommendations for the Social Policy Katarzyna Jagielska Norbert G. Pikuła s. 177-195
"5th European Conference for Social Work Research – ECSWR 2015: Re-Visioning Social Work with Individuals, Collectives and Communities: Social Work Research", Ljubljana (Słowenia), 22–24 kwietnia 2015 roku Katarzyna Jagielska s. 463-467