Znaleziono 1 artykuł

Tadeusz Jakubiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje społeczne, kulturotwórcze i edukacyjne wystawiennictwa muzealnego : doświadczenia muzealnictwa polskiego w 40-leciu PRL Tadeusz Jakubiak Henryk Kondziela s. 17-23