Znaleziono 7 artykułów

Henryk Kondziela

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje społeczne, kulturotwórcze i edukacyjne wystawiennictwa muzealnego : doświadczenia muzealnictwa polskiego w 40-leciu PRL Tadeusz Jakubiak Henryk Kondziela s. 17-23
Mgr Jerzy Łomnicki (1920-1981) Henryk Kondziela s. 63-64
Prace konserwatorskie - miasto Poznań (1958-1962) Henryk Kondziela s. 65-77
"Przegląd zabytków miasta Poznania (urbanistyka, architektura, budownictwo)", Izabela Jasiecka, Henryk Kondziela, Poznań 1965 : [recenzja] Teresa Jakimowicz Izabela Jasiecka (aut. dzieła rec.) Henryk Kondziela (aut. dzieła rec.) s. 94-95
Kazimierz Malinowski 1907-1977 Henryk Kondziela s. 106-108
Janusz Lehmann, 1924-2002 Henryk Kondziela s. 234-235
"Rola planowania przestrzennego w rewaloryzacji miejskich zespołów zabytkowych" - konferencja w Lublinie Henryk Kondziela s. 344
    Zacytuj
  • Udostępnij