Znaleziono 3 artykuły

Jan Jakubowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Opis Księstwa Trockiego z r. 1387 : przyczynek do badań nad ustrojem Litwy przedchrześcijańskiej Jan Jakubowski s. 22-48
"Studya nad stosunkami narodowościowemi na Litwie przed Unią Lubelską", Jan Jakubowski, Warszawa 1912 : [recenzja] Witold Kamieniecki Jan Jakubowski (aut. dzieła rec.) s. 102-107
Z zagadnień unji polsko-litewskiej Jan Jakubowski s. 136-155