Znaleziono 5 artykułów

Marek Janicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pochówki i pamięć poległych : XIV-XVII w. Marek Janicki s. 57-77
Zgon króla Zygmunta I i znaczenie fiducji w jego pobożności : list Jana Benedyktowicza Solfy do Jana Dantyszka i królowej Bony do córki Izabeli Marek Janicki s. 65-107
Kserokopie dokumentów pergaminowych z kolekcji dr Tomasza Niewodniczańskiego w zbiorach Biblioteki Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego Marek Janicki s. 281-282
Nad nową edycją listów króla Zygmunta Augusta. "Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów", opracowanie, wstęp i komentarze Irena Kaniewska, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, s. 647 + 1, il. 4 Marek Janicki Rafał Jaworski Irena Kaniewska (aut. dzieła rec.) s. 347-364
"Polska i Europa w dobie nowożytnej = L'Europe moderne : noveau monde, nouvelle civilisation? = Modern Europe - New World, New Civilisation? : prace naukowe dedykowane Profesorowi Juliuszowi A. Chrościckiemu", red. Tadeusz Bernatowicz [i in.], Warszawa 2009 : [recenzja] Marek Janicki Tadeusz Bernatowicz (aut. dzieła rec.) s. 511-523