Znaleziono 6 artykułów

Dorota Jankowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemiany w historiograficznej recepcji postaci św. Klemensa Hofbauera na przestrzeni dziejów Otto Weiss Dorota Jankowska (tłum.) s. 9-33
O wewnętrznych systemach zapewniania jakości w uczelniach polskich w kontekście specyfiki ich genezy i wdrożeń Dorota Jankowska s. 47-62
Społeczna rola profesora współczesnej uczelni – kontynuacja czy transformacja tradycji Dorota Jankowska s. 81-100
Zmiany w zatrudnieniu w sektorze usług a rozwój gospodarczy regionu Dorota Jankowska Agnieszka Majka s. 253-264
"Teoria wychowania moralnego w pedagogice kultury II Rzeczypospolitej", Krzysztof Maliszewski, Katowice 2004 : [recenzja] Dorota Jankowska Krzysztof Maliszewski (aut. dzieła rec.) s. 267-272
Innowacyjność gospodarki a poziom życia mieszkańców w ujęciu regionalnym Dorota Jankowska Agnieszka Majka s. 317-328