Znaleziono 4 artykuły

Małgorzata Januszewska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Innovation System of a Tourist Enterprise : a Model Approach Małgorzata Januszewska Daria E. Jaremen Elżbieta Nawrocka s. 7-18
Konkurencja i polityka konkurencji na rynku turystycznym Małgorzata Januszewska Elżbieta Nawrocka s. 9-25
Aktywizacja turystyczna osób niepełnosprawnych Małgorzata Januszewska Mirosław Januszewski s. 243-255
Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych Małgorzata Januszewska Elżbieta Nawrocka s. 411-421