Znaleziono 8 artykułów

Elżbieta Nawrocka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
The Innovation System of a Tourist Enterprise : a Model Approach Małgorzata Januszewska Daria E. Jaremen Elżbieta Nawrocka s. 7-18
Konkurencja i polityka konkurencji na rynku turystycznym Małgorzata Januszewska Elżbieta Nawrocka s. 9-25
Systemy kształtujące wizerunek obszaru recepcji turystycznej Piotr Gryszel Elżbieta Nawrocka s. 49-59
Zmiany w zarządzaniu hotelami w okresie kryzysu ekonomicznego Daria E. Jaremen Elżbieta Nawrocka s. 76-91
Współpraca podmiotów na rzecz kreowania i wzmocnienia wizerunku regionu turystycznego – perspektywa teorii sieci Elżbieta Nawrocka s. 118-130
Rola dostępności komunikacyjnej obszaru recepcji turystycznej w kształtowaniu popytu turystycznego Daria E. Jaremen Elżbieta Nawrocka s. 401-414
Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw uzdrowiskowych Małgorzata Januszewska Elżbieta Nawrocka s. 411-421
Współpraca w kształtowaniu wizerunku obszaru turystycznego Elżbieta Nawrocka s. 538-545