Znaleziono 2 artykuły

Michał Jarmuł

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Krótkookresowa prognoza popytu rynkowego na przykładzie sprzedaży telewizorów w województwie lubelskim Michał Jarmuł Marian Stefański s. 63-72
O pewnej właności estymatorów klasycznej metody najmniejszych kwadratów warunkach heteroscedastyczności składnika losowego Michał Jarmuł s. 123-130