Znaleziono 5 artykułów

Zbigniew Jarocki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oględziny miejsca przestępstwa Zbigniew Jarocki s. 42-52
Z zagadnień obrony na tle niektórych ekspertyz kryminalistycznych Zbigniew Jarocki s. 50-67
Eksperyment w postępowaniu karnym a taktyka obrońcy Zbigniew Jarocki s. 55-66
Kilka uwag o kryminalistycznym aspekcie zeznań Zbigniew Jarocki s. 74-85
    Zacytuj
  • Udostępnij
Uwagi na temat kontradyktoryjności postępowania przygotowawczego i aktywnego w nim udziału obrońcy Zbigniew Jarocki Franciszek Kruszewski s. 88-98