Znaleziono 4 artykuły

Wojciech Jasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jeszcze o autentyczności dokumentu Jana XIII dla biskupstwa miśnieńskiego z 2 stycznia 968 roku Wojciech Jasiński s. 57-72
Reakcja Ottona I na decyzję synodu biskupów w Rawennie z 967 roku w sprawie powołania arcybiskupstwa magdeburskiego Wojciech Jasiński s. 125-137
"Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych", red. C. Mik, K. Gałka, Toruń 2011 : [recenzja] Wojciech Jasiński Katarzyna Gałka (aut. dzieła rec.) Cezary Mik (aut. dzieła rec.) s. 229-237
"Legenda Christiani and Modern Historiography", David Kalhous, Leiden–Boston 2015 : [recenzja] Wojciech Jasiński David Kalhous (aut. dzieła rec.) s. 277-281