Znaleziono 7 artykułów

Cezary Mik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sądy polskie jako sądy Unii Europejskiej : (na tle doświadczeń przedakcesyjnych) Maciej Górka Cezary Mik s. 7-53
Standardy Rady Europy dotyczące wolności prasy Cezary Mik s. 88-97
Zwalczanie opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych w świetle dyrektywy 2000/35 Cezary Mik Ewa Wojtaszek-Mik s. 211-252
"Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych", red. C. Mik, K. Gałka, Toruń 2011 : [recenzja] Wojciech Jasiński Katarzyna Gałka (aut. dzieła rec.) Cezary Mik (aut. dzieła rec.) s. 229-237
Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : komentarz Cezary Mik Bartosz Pawłowski s. 249-277
"Europejska Konwencja Praw Człowieka w systemie prawa Wspólnot Europejskich", Dagmara Kornobis-Romanowska, Warszawa 2001 : [recenzja] Cezary Mik Dagmara Kornobis-Romanowska (aut. dzieła rec.) s. 259-262
Rozporządzenie Parlamentu i Rady (WE) nr 2004 Filip Jasiński Cezary Mik s. 285-314