Znaleziono 2 artykuły

Bartosz Pawłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wspólnotowa zasada swobodnego przepływu towarów a ochrona konsumenta w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości : (przegląd orzecznictwa) Bartosz Pawłowski s. 181-247
Ustawa o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej : komentarz Cezary Mik Bartosz Pawłowski s. 249-277