Znaleziono 3 artykuły

Andrzej Jaszczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1930", Andrzej Jaszczuk, Warszawa 1986 : [recenzja] Marek Tobera Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 114-118
"Liberalizm contra nacjonalizm. Problem europejski przełomu wieków", Andrzej Jaszczuk, Lublin 1999 : [recenzja] Marzena Iwańska Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 200-207
"Ewolucja ideowa Bolesława Piaseckiego 1932-1956", Andrzej Jaszczuk, Warszawa 2005 : [recenzja] Katarzyna Czekaj Andrzej Jaszczuk (aut. dzieła rec.) s. 215-218