Znaleziono 1 artykuł

Teresa Jendrysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
">>Kościół na piasku<<. Przyczynek do dziejów poezji politycznej 1788-1792", Teresa Jendrysiak, "Prace Naukowe UŚl." nr 282. Prace Historycznoliterackie 12. Studia staropolskie pod red. J.Zaremby, Katowice 1978 : [recenzja] Irena Stemplowska Teresa Jendrysiak (aut. dzieła rec.) s. 283