Znaleziono 11 artykułów

Jacek Jezierski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Starotestamentowe korzenie kapłaństwa Nowego Testamentu według Josepha Ratzingera Jacek Jezierski s. 27-33
Luterańsko-katolickie porozumienie na temat Usprawiedliwienia Jacek Jezierski s. 195-200
Poszukiwanie grobu, identyfikacja szczątków i powtórny pogrzeb Mikołaja Kopernika Jacek Jezierski s. 229-237
Początki Filii Kolegium Teologicznego św. Tomasza w Kaliningradzie Jacek Jezierski s. 309-313
Minipodręcznik mariologii Stanisław C. Napiórkowski Jacek Jezierski (aut. dzieła rec.) s. 315-318
Trudności w kościelnej akceptacji myśli Kopernika Jacek Jezierski s. 323-333
Pięćsetlecie urodzin Marcina Kromera Jacek Jezierski s. 324-326
Die Grundlagen der Krise der presbyteridentität Jacek Jezierski s. 333-337
Seminarium maryjne i mariologiczne "Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna" : (9 listopada 2010 r.) Jacek Jezierski Katarzyna Parzych-Blakiewicz s. 339-341
Kościół katolicki w Obwodzie Kaliningradzkim : (w połowie roku 2000) Jacek Jezierski s. 391-393
Przedmiot sporu z Luteranami w "Rozmowie dworzanina z mnichem" Marcina Kromera Jacek Jezierski s. 459-473