Znaleziono 7 artykułów

Izabela Kępka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uwagi o stylu współczesnej piosenki religijnej Izabela Kępka s. 105-112
Językowa kreacja psa i jej funkcje w poezji Jacka Kaczmarskiego Izabela Kępka s. 135-148
Językowe środki perswazji w polskich kazaniach katolickich od oświecenia do czasów współczesnych : na wybranych przykładach Izabela Kępka s. 152-161
Językowa obecność nadawcy (jako ja oraz pluralis maiestatis my) w dziewiętnastowiecznych kazaniach Hieronima Kajsiewicza Izabela Kępka s. 153-163
Aksjologiczny wymiar cierpienia w języku kazań ks. Hieronima Kajsiewicza CR (1812-1873) Izabela Kępka s. 172-184
    Zacytuj
  • Udostępnij
O języku pieśni z XVII-wiecznego śpiewnika ze zbiorów Biblioteki PAN w Gdańsku Izabela Kępka Lucyna Warda-Radys s. 183-196
"Modlitewniki Kalwarii Wejherowskiej (1785-1901) : słownictwo i frazeologia", Izabela Kępka, Gdańsk 2005 : [recenzja] Ewa Rogowska-Cybulska Izabela Kępka (aut. dzieła rec.) s. 342-345