Znaleziono 6 artykułów

Anna Kalinowska-Żeleźnik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Spotkanie jako narzędzie przełamywania barier międzykulturowych na przykładzie Światowych Dni Młodzieży Anna Kalinowska-Żeleźnik Anna Lusińska s. 139-149
Identyfikacja usług wybranych produktów turystyki biznesowej : ujęcie marketingowe Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 283-295
Event marketing jako forma komunikacji marketingowej Anna Kalinowska-Żeleźnik s. 429-436
Norma BS8901 elementem funkcjonalnym potencjału turystycznego w obszarze turystyki biznesowej Anna Kalinowska-Żeleźnik s. 617-623
Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 632-638
Popyt na produkty turystyki biznesowej w aglomeracji trójmiejskiej w roku 2010 w świetle badań Gdańsk Convention Bureau Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 659-670