Znaleziono 10 artykułów

Marta Sidorkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie platform zakupowych w kreowaniu popytu na usługi hotelarskie Katarzyna Orfin Marta Sidorkiewicz s. 73-84
Inicjatywa "Europejskie Stolice Kultury" jako forma turystycznej promocji Szczecina Anna Gardzińska Marta Sidorkiewicz s. 113-124
Identyfikacja usług wybranych produktów turystyki biznesowej : ujęcie marketingowe Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 283-295
Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of the Radisson Blu Hotel in Szczecin Katarzyna Orfin Marta Sidorkiewicz Anna Tokarz-Kocik s. 287-301
Kreowanie ofert specjalnych w obiektach hotelarskich a wydłużanie sezonu turystycznego Katarzyna Orfin Marta Sidorkiewicz Aneta Wolna-Samulak s. 385-396
Usługi hotelarskie jako element produktu turystyki religijnej : studium przypadku w okresie świąt Bożego Narodzenia Marta Sidorkiewicz Anna Tokarz s. 405-413
Otoczenie jako źródło ryzyka w działalności przedsiębiorstw hotelarskich Marta Sidorkiewicz Anna Tokarz s. 453-461
Produkty turystyki biznesowej narzędziem komunikacji marketingowej Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 632-638
Uwarunkowania cenowe elementów produktu turystyki biznesowej w hotelach województwa zachodniopomorskiego Marta Sidorkiewicz s. 637-649
Popyt na produkty turystyki biznesowej w aglomeracji trójmiejskiej w roku 2010 w świetle badań Gdańsk Convention Bureau Anna Kalinowska-Żeleźnik Marta Sidorkiewicz s. 659-670