Znaleziono 4 artykuły

Anna Tokarz-Kocik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Szkolenia ze środków Unii Europejskiej jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w podmiotach gospodarki turystycznej w Polsce Anna Tokarz-Kocik s. 209-219
Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of the Radisson Blu Hotel in Szczecin Katarzyna Orfin Marta Sidorkiewicz Anna Tokarz-Kocik s. 287-301
Kształcenie kadr dla potrzeb obsługi ruchu turystycznego Anna Tokarz-Kocik s. 377-385
Zarządzanie ryzykiem personalnym w hotelu a proces stymulacji popytu na usługi hotelarskie Anna Tokarz-Kocik s. 381-393