Znaleziono 2 artykuły

Jerzy Kapuścik

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bankructwo sacrum i triumf pesymizmu : "dziennik szatana" Leonida Andriejewa Jerzy Kapuścik s. 31-49
"Sens życia. Antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia", Jerzy Kapuścik, Kraków 2000 : [recenzja] Katarzyna Krasucka Jerzy Kapuścik (aut. dzieła rec.) s. 154-163