Znaleziono 3 artykuły

Paweł Karaszkiewicz

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Średniowieczne witraże z Kościoła Mariackiego w Krakowie - problemy konserwatorskie Lesław Heine Paweł Karaszkiewicz s. 50-53
Badania fizykochemiczne malowidła ściennego z kościoła w Działoszycach Paweł Karaszkiewicz Maria Ligęza Maria Rogóż s. 236-239
Utlenione pigmenty ołowiowe w malowidłach ściennych i przywracanie ich pierwotnych barw Paweł Karaszkiewicz s. 240-241