Znaleziono 16 artykułów

Małgorzata Karkocha

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Straty materialne Kościoła katolickiego na terenie diecezji kieleckiej w czasie II wojny światowej Małgorzata Karkocha s. 79-105
Dzwony kościelne utracone w czasie II wojny światowej z terenu diecezji kieleckiej : przyczynek do zagadnienia Małgorzata Karkocha s. 93-117
Duszpasterstwo i życie religijne parafii Rembieszyce w latach 1800-1945 : z dziejów społeczności lokalnej Małgorzata Karkocha s. 103-140
„Gazeta Warszawska” księdza Stefana Łuskiny o podróży Stanisława Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 r. Małgorzata Karkocha s. 109-132
Parafia Rembieszyce w latach 1800–1945 : wybrane zagadnienia Małgorzata Karkocha s. 123-180
Zabytkowe dzwony kościelne na terenie diecezji kieleckiej : warsztaty i twórcy Małgorzata Karkocha s. 177-208
Sprawozdanie ze spotkania z Panią prof. Olgą Goldberg-Mulkiewicz poświęcone pamięci zmarłego w 2011 r. prof. Jakuba Goldberga, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, 29 maja 2012 r. Małgorzata Karkocha s. 207-209
Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Jerzego Kmiecińskiego i profesora Stanisława M. Zajączkowskiego Małgorzata Karkocha s. 209-213
"Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794", Małgorzata Karkocha, Łódź 2011 : [recenzja] Andrzej Stroynowski Małgorzata Karkocha (aut. dzieła rec.) s. 216-221
Sprawozdanie ze spotkania z prof. dr hab. Alicją Szymczak, Łódź, 24 listopada 2014 r. Małgorzata Karkocha s. 229-233
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem", Łódź 17-19 listopada 2005 r. Małgorzata Karkocha s. 231-240
Sprawozdanie z Jubileuszu 65-lecia urodzin i 40-lecia pracy naukowo- -dydaktycznej w Uniwersytecie Łódzkim Profesora Albina Głowackiego, Łódź, 27 maja 2015 r. Małgorzata Karkocha s. 246-253
Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego profesora Władysława Zajewskiego i profesora Wojciecha Szczygielskiego Małgorzata Karkocha s. 253-256
Odnowienie doktoratu profesora Jakuba Goldberga Małgorzata Karkocha s. 255-256
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej "Władza i polityka w czasach nowożytnych", Łódź dnia 15-16 kwietnia 2010 Małgorzata Karkocha s. 265-270
„Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794”, Małgorzata Karkocha, Łódź 2011 : [recenzja] Radosław Poniat Małgorzata Karkocha (aut. dzieła rec.) s. 310-315