Znaleziono 9 artykułów

Radosław Poniat

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Standardy i jakość życia w historiografii światowej : Przegląd badań i problemów Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 9-37
Ludzie luźni w społeczeństwie Rzeczypospolitej szlacheckiej w kontekście badań nad cyklem życia Radosław Poniat s. 51-77
"Census. The expert guide", Peter Christian, David Annal, Kew 2008 : [recenzja] Radosław Poniat David Annal (aut. dzieła rec.) Peter Christian (aut. dzieła rec.) s. 155-159
Sympozjum demograficzne "Rodzina, gospodarstwo domowe i pokrewieństwo na ziemiach polskich w perspektywie historycznej. Ciągłość czy zmiana?" na XVIII Powszechnym Zjeździe Historyków Polskich, Olsztyn 16 września 2009 r. Radosław Poniat s. 176-180
Miejsce badań kwantytatywnych we współczesnej historiografii polskiej Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 243-255
„Że zaś w wieku cyfr cyframi tylko poprzeć można twierdzenie...” – raz jeszcze o kondycji polskich badań nad historią gospodarczą Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 289-305
"The household and the making of history: a subversive view of the western past”, Mary S. Hartman, Cambridge 2004 : [recenzja] Radosław Poniat Mary S. Hartman (aut. dzieła rec.) s. 294-298
„Obraz Francji w dobie rewolucji na łamach prasy warszawskiej z lat 1789–1794”, Małgorzata Karkocha, Łódź 2011 : [recenzja] Radosław Poniat Małgorzata Karkocha (aut. dzieła rec.) s. 310-315
Internetowe bazy danych w badaniach nad historią społeczno-gospodarczą Piotr Guzowski Radosław Poniat s. 311-319