Znaleziono 10 artykułów

Karol Karski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i skutki nowelizacji art. 55 Konstytucji RP : spojrzenie z punktu widzenia intencji ustrojodawcy Karol Karski s. 7-25
'Ius postliminii' jako podstawa uznania ciągłości przedwojennych i dzisiejszych państw bałtyckich Karol Karski s. 7-53
Senior polskich ekumenistów Karol Karski s. 45-47
Jerozolima - miejscem dialogu i ekumenizmu? Karol Karski s. 65-73
Perspektywy ustanowienia Wspólnej Polityki Demograficznej Unii Europejskiej : aspekty merytoryczne i prawne Dobrochna Bach-Golecka Karol Karski s. 131-142
Dekret o ekumenizmie w spojrzeniu ewangelików Karol Karski s. 193-199
"Protestanci i ekumenizm : wkład spadkobierców Reformacji w dzieło jedności", Karol Karski, Warszawa 2001 : [recenzja] Michał Czajkowski Karol Karski (aut. dzieła rec.) s. 222-224
"Osoba prawna prawa wewnętrznego jako podmiot prawa międzynarodowego", Karol Karski, Warszawa 2009 : [recenzja] Wojciech Lamentowicz Karol Karski (aut. dzieła rec.) s. 235-239
"Teologia protestancka XX wieku", Karol Karski, Warszawa 1971 : [recenzja] Alfons Skowronek Karol Karski (aut. dzieła rec.) s. 350-352
"Konkordat polski 1993. Od podpisania do ratyfikacji", Wojciech Góralski, Warszawa 1998 : [recenzja] Karol Karski Wojciech Góralski (aut. dzieła rec.) s. 504-505