Znaleziono 7 artykułów

Aneta Kasprzyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty funkcjonowania norm ISO serii 9000 Aneta Kasprzyk s. 42-63
Reforma systemu emerytalnego w Polsce Aneta Kasprzyk s. 47-73
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w kontekście integracji z Unią Europejską Aneta Kasprzyk s. 101-128
Proces transformacji polskiego sektora bankowego Aneta Kasprzyk s. 119-143
"Euromarketing. Uwarunkowania na rynku Unii Europejskiej", Andrzej Sznajder, Warszawa 1999 : [recenzja] Aneta Kasprzyk Andrzej Sznajder (aut. dzieła rec.) s. 123-126
"Badania marketingowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem", E. Duliniec, Warszawa 1999 : [recenzja] Aneta Kasprzyk Elżbieta Duliniec (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Polskie banki w drodze do Unii Europejskiej", W. L. Jaworski, Warszawa 1997 : [recenzja] Aneta Kasprzyk Władysław Leopold Jaworski (aut. dzieła rec.) s. 191-196