Znaleziono 4 artykuły

Marta Kawa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wpływ promocji produktów krajowych na zachowania konsumentów Marta Kawa s. 257-269
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości Marta Kawa Wiesława Kuźniar s. 279-287
Znaczenie rozwoju marketingu wewnętrznego w umacnianiu pozycji rynkowej na przykładzie firmy X Maria Grzybek Marta Kawa s. 407-416
Rola promocji w kreowaniu popytu na produkty tradycyjne i regionalne Marta Kawa s. 461-472