Znaleziono 10 artykułów

Wiesława Kuźniar

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej : wybrane aspekty Wiesława Kuźniar Tomasz Surmacz s. 25-36
Aktywność promocyjna gospodarstw agroturystycznych jako wyraz marketingowej orientacji podmiotów turystycznych (na przykładzie województwa podkarpackiego) Wiesława Kuźniar s. 111-120
Wybrane aspekty rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej Wiesława Kuźniar s. 173-185
Relacje jednostek samorządu terytorialnego z mieszkańcami w kontekście koncepcji współtworzenia wartości Marta Kawa Wiesława Kuźniar s. 279-287
Rola kwaterodawców w kształtowaniu relacji z agroturystami Wiesława Kuźniar s. 289-299
Rola czynnika ludzkiego w podnoszeniu jakości usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego Wiesława Kuźniar s. 321-329
Obszary wykorzystania "events marketingu" w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego Wiesława Kuźniar s. 359-368
Potencjalne możliwości a realny stan rozwoju turystyki wiejskiej w województwie podkarpackim : wybrane aspekty Wiesława Kuźniar s. 515-523
Postawy i oczekiwania względem władz i pracowników samorządowych jako przesłanka marketingowej reorientacji jednostek terytorialnych Wiesława Kuźniar s. 541-552
Rola Internetu w procesie komunikacji marketingowej jednostki terytorialnej : (na przykładzie gmin województwa podkarpackiego) Wiesława Kuźniar s. 648-655