Znaleziono 3 artykuły

Zigmantas Kiaupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Współdziałanie mieszczan i szlachty na rzecz poprawy sytuacji prawnej mieszczan w dobie Sejmu Czteroletniego (na przykładzie kowieńskiego wydziału miast) Zigmantas Kiaupa s. 173-181
Bibliografia prac historyków litewskich dotyczących historii Wielkiego Księstwa Litewskiego za lata 1990–2015 Zigmantas Kiaupa s. 211-247
"Instrukcijos feodalinių valdų administracjai Lietuvoje XVII-XIX a.", wyd. Zigmantas Kiaupa i Jūraté Kiaupiené, Vilnius 1985 : [recenzja] Andrzej Wyrobisz Zigmantas Kiaupa (aut. dzieła rec.) Jūraté Kiaupiené (aut. dzieła rec.) s. 430-431