Znaleziono 7 artykułów

Ryszard Kiersnowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od wydawców Witold Hensel Ryszard Kiersnowski Bohdan Rymaszewski s. 5-7
Wspominając Aleksandra Gieysztora: w "Millenium" Ryszard Kiersnowski s. 152, 61-67
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa w 1992 r. : Sprawozdanie z działalności Wydziałów : Wydział II nauk historycznych, społecznych i filozoficznych : Referaty i streszczenia : Zamek Horeszków i jego mieszkańcy Ryszard Kiersnowski s. 70-71
Dwór polski przekaźnikiem tradycji ojczystej Teresa Kiersnowska Ryszard Kiersnowski s. 113-117
Skarb wczesnośredniowieczny z Łagowicy Starej, pow. Opatów Ryszard Kiersnowski s. 145-176
"Życie codzienne na Śląsku w wiekach średnich", Ryszard Kiersnowski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Derelkowski Ryszard Kiersnowski (aut. dzieła rec.) s. 162
Sprawozdanie z działalności Towarzystwa : Sprawozdanie Zarządu z czynności naukowych : Refleksje o Joachimie Lelewelu Ryszard Kiersnowski s. 172-179